qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۳۳*آقا !چرا داخل خانه با کسی که هیچ راهی ندارد، محجوب است و به پدر و مادرش هم نمی‌تواند چیزی بگوید، این رفتار را می‌کنی؟ این خیلی مهم است. این ظلم بزرگ یک مرد در خانه است. زنی که به همه شکل در حال خدمت کردن است. کمی گذشت و نرمی داشته باشید.