qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۴۴*در ماه رمضان سه کار را باید انجام بدهیم:
1- از همین امشب بنا بگذاریم همه کارهای حرام را ترک کنیم. بناء!
خدا با این “بناء” کار دارد. بگویم خدایا من بناء را بر این می گذارم که هیچ کار حرامی انجام ندهم، خود این نیت کردن خیلی مهم است.
2- از الان نیت یک ماه روزه را بکنم.
3- به هیچ وجه راضی نباشم که حتی یک روز را هم روزه نگیرم. برای زیارت امام رضا (ع) هم روزه تان را نخورید.
البته این منهای عذر شرعی است.