qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۴۷*خداوند آقای بهجت را رحمت کند، خیلی دستش باز بود، اخیراً به خواب یکی از علما آمده بود و فرمودند :من آن موقع زنده بودم، الان هم زنده هستم. این حرف خیلی معنا دار است. واقعا همینطور بود.
ایشان یک توفیق خاصی داشتند خداوند به او حیات طیبه داده بود. ایشان می فرمودند: در روایات و آیات قرآنی تقویت عقل ایجاد می شود.شما هر کلمه ای که از امام صادق به زبان می آوری، یک بخشی از عقل شما باز می شود.