qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۵۰*حضرت می فرمایند :قبل از دعاکردن و بعد از دعا کردن صلوات بفرستید و صدقه بدهید.چیزی که دین را تقویت می کند، دعاکردن است.