qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۷۳*خدا می‌داند شما وقتی صبح بلند می‌شوید دو رکعت نماز می‌خوانید چقدر در وجود شما اثر دارد. من اول فکر کردم دو رکعت نماز است ولی دو رکعت نماز نیست، خیلی مسائل در این دو رکعت نماز است.