qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۲۸۵*دو جور زندگی است؛ زندگی براساس تقوا، زندگی براساس گناه. لذا حیات طیبه را باید پیدا کرد.