qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۸۶* من اول باید این قسمت را درست کنم. من اگر گفتم عرضه ندارم دیگر هیچ کاری نمی توانم انجام بدهم ولو اینکه دستم قدرت هم دارد. ولو اینکه تلفن هم دارم کسی که رفت تو خونه نشست زانو بغل گرفت و از خونه بیرون نیومد خودش این کار رو کرد خودش هم باید از این حال در بیاید.