qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۹۶*ما در قم ده بیست تا از این رفتگرها را جارو به دست دیدیم که از محل سنگرها در موقع بمباران سُر می خوردند. یکی از رفقا می خندید و می گفت اینهاچرا سر می خورند؟ گفتم چون اینها در بچگی سُر نخورده اند .اگر در بچگی سر می خوردند حالا این کار را نمی‌کردند.