qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۹۷* خدا ابتداء زهرا را بر پیغمبر سرّ قرار داد و بعدا برایش آشکار کرد.برای پیغمبری که چیزی برایش سرّ نبود و همه چیز برایش آشکار بود.وقتی که جبراییل سیب را آورد، و آن را دو نیم کرد، نوری تجلّی پیدا کرد، حضرت سؤال کرد : این نور کیست؟ ایشان نمی دانست؛ نور فاطمه زهراست و خدای متعال این امر را کتمان کرد و پوشش قرار داد.