qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۰۲* اگر انسان بفهمد به چپ و راست می خواهد برود باید از خدا چه چیزی بخواهد، این خودش یک مقام است. باید دائم در تکلف بگوییم خدایا این را به من بده. اینطور نباشد که هر وقت درمانده شدی از خدا چیزی بخواهی و مسئلت کنی بلکه باید همیشه از خدا طلب کنی.