qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۱۳*چهل و یک مرتبه سوره‌ی حمد را بین نافله شب و نافله صبح بخوانید که اثر خیلی خاصی دارد. اگر همیشه نمی‌توانید این کار را انجام دهید، گاهی این تعداد حمد را بخوانید. برای حمد اهمیت زیادی قائل شوید که لوای حمد بالاترین لوا در عالم هستی است. حمد چه‌قدر باارزش است که نماز بدون حمد چیزی نیست. همه‌ی امور خود را با سوره‌ی حمد اصلاح کنید.