qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۳۲* یكی از دلایل بهره نبردن از قرآن، اعتماد نداشتن به قرآن است. وثوق و اطمینان به قرآن، اصلی‌ترین مسئله است كه موجب می‌شود قرآن بر فرد تأثیرگذار ‌شود. اگر فرد زیاد قرآن بخواند، این اطمینان در او حاصل می‌شود.