qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۳۹* اگر فردی درک کرد كه دنیا متاع است،‌ دست به دست می‌شود، امروز هست، فردا نیست، از بین می‌رود،‌ فاسد می‌شود، باید به طور کامل از دنیا استفاده كند. خوراک می خواهد، پوشاک می خواهد، نیاز به ازدواج دارد و … همه‌ی این‌ها باید باشد، ولی باید بداند آن‌چه از دنیا برای آخرت می‌فرستد برای او خیر است و گرنه آن‌چه خورد، تمام می شود و آن‌چه پس‌انداز کرد از بین می‌رود و … باید بداند آن‌چه را فرستاد، خدا نگهداری می‌كند، رشد می‌دهد، فراوان می‌كند و زمینه‌ی كمال مؤمن را در آن قرار می‌دهد.