qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۴۶* اگر بر اساس آنچه که خداوند آورده، آدم زندگی نکند و بر اساس عقل خود و خودمداری زندگی کند، زندگی اش بی فایده خواهد بود چقدر از عقلای قم فکر کردند تا یک راه‌حل درستی برای زندگی کردن پیدا کنند، ولی پیدا نکردند و روز به روز زندگی ناآرام تر و قرصهای اعصاب بیشتری می خورند.چرا؟ چون زندگی بر اساس آن تعریف نیست.