qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۶۲* این را باید عادت کنیم، ما زود از یک چیزی کیف می کنیم. یک دفعه یک پولی می‌آید خیلی زیاد؛ حالا ما ولوم کیفمان بالا می‌رود، این ولوم کیف را اگر بالا نگه داشتی، آستانه نشاط تو پایین می آید آن وقت همیشه باید غصه بخورید. این ولوم را پایین نگه دار، حالا که این پول آمده، زیادی کیف کردیم پس زیادی غصه خوردن هم پشتش هست.زیادی خوشحال شده، زیادی هم ناراحت می شود.