qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۶۷* شخصی که بخشنده است و دستی را که دراز شده به آن می‌بخشد، عقبه فکری دارد، این یک عادت نیست چون هر لحظه این تصمیم در پشتش است، عزم پشتش است. این عزم که مال دیروز نیست، مال امروز است. دیروز یک چیزی داد، امروز باید بدهد، این فکر می‌خواهد مال امروز باید باشد.