qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۸۵* در روایت دارد که لباس های مؤمن در موقع عبادت تسبیح خدا می گویند، خب ما به این خیلی توجه نداریم گفته شده می‌خواهید آب بخورید سه مرتبه آب را بخورید یک دفعه نخورید، قبل از سیر شدن از غذا دست بکشید قبل از گرسنگی غذا نخورید اشتها داشته باشید. علما و مراجع به این سنت ها عمل می کنند که در این سن بالا مسئولیت پذیر هستند!