qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۹۳* دوستی ها باید بر اساس ملاک باشد. نباید دوست خلاف مروت عمل کند در ظاهر منزل ما بیاید با ما صحبت کند واز ما تعریف کند ولی وقتی از منزل ما بیرون رفت هرچه که نباید بگوید، بگوید.