qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۹۵* اگر دوستی بر اساس عیب پوشی باشد خیلی خوب است و همین طور دوستی با کسی که اهل بخشش باشد یا نه بالاتر! این طور باشد که در اطاعت پروردگاربه شماکمک کند وقتی وارد منزل شما می شود شما را به خدا نزدیک می کند.موقع نماز مشغول نماز می شود.