qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۰۱* وقتی یک طلبه بالای منبر می رود وهمه ی مردم هم دارند گوش می‌دهند، این پادشاهی است که این را بردند و آنجا روی منبر قرار دادند و می گویند ما را نصیحت کن بعد هم دنیایش را تأمین می‌کنند. الان اگر یک مهندس مأموریت پیدا کند وبه شهرستان برود، یک پزشک برود، یک نفر او را در خانه اش راه نمیدهد، ولی می‌بینیم ده شب، بیست شب، یک ماه مومن می رود و بهترین پذیرایی را از او می کنند، البته اگر قدر خودش را بداند.