qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۲*بعضی از گناهان انسان را برای همیشه از این جبهه(جبهه حق) خارج می کند؛ مثل عاق والدین،زنا،لواط،قتل و.. … اما بعضی از گناهان هم موقتی، مثلاً یک روزه این کار را می‌کنند. یک دروغ انسان را از این جبهه بیرون می‌برد و باعث می‌شود نماز صبح فرد هم قضا شود .آقایی به من زنگ زده و می‌گوید من و خانمم با هم خوب خوب بودیم. امروز همه چیز به هم ریخته و با هم دعوا کردیم. تصمیم گرفتیم شش ماه از هم جدا شویم تا ببینیم چی شده است ؟!؟ برادرهای یوسف جمعه با هم خوب بودند ،شنبه به هم ریختند. به خاطر یک خطا !خیلی مهم است.