qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۴*گاهی یک فقیر در راهت است به او کمک نمی کنی ،شیطان به این وسیله شما را از جبهه حق خارج می‌کند و وارد جبهه خودش می کند. شما را وسوسه می‌کند و می‌گوید کمک نکن ،معتاد است و…‌‌‌ اگر هم فرض کنیم این فرد معتاد باشد، این پولی که ما دادیم خرج اعتیادش می کند و دیگر دزدی نمی کند،تا شهر ناامن شود .عاقل باید این کار را انجام بدهد . الان به بهانه این که فرد معتاد است کمک نمی‌کنیم ، بعدها به بهانه‌های دیگر و یک دفعه می بینی شما را از این جبهه بیرون کردند.