qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۸*ما متحیر و سرگردانیم(مذبذب هستیم) یک سری ظواهر شرعی داریم مثل حرام ها، اینها را باید ترک کنیم یک حرام انجام بدیم میائیم این طرف.(در جبهه شیطان) صفات ورذایلی داریم مثل طمع که بروز دادن آنها باعث می شود تا در جبهه شیطان قرار بگیریم .