qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۰*شما الآن روزه هستید ،بدون تردید شما از آن کسانی هستید که تکلیف خدا را روی دوش او آمده و مسئولیت را قبول کردید . هیچ کدام از اعمال که خداوند در ماه رمضان قرار داده سخت تر از روزه نیست. که اگر انسان چیزی نخورد می میرد. شما حلال خدا را در ماه رمضان ترک کردید ،کسی که توانست حلال خدا را ترک کند حتماً می‌تواند حرام خدا را ترک کند. ولی شیطان می آید چه کاری انجام می دهد،! با نزدیک شدن به ما یادآوری می‌کند که تو این کاره نیستی ، ولی بالعکس خدای متعال یک ماه را در سال قرار داده تا به فرد بفهماند که تو قدرت داشتی و توانستی یکماه دهانت را ببندی و نه بخوری و نه بیاشامی. پس تو قدرت انجام این کارها را داری. ولی شیطان این را نمی‌خواهد.