qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۲*شما ممکن است بگویید نماز شاخص است. نه نماز علامت است .یک بخاری که آبی می سوزد شما فکر می کنید این علامت آبی یعنی درست است، ولی وقتی از طرف استاندارد بررسی می کنند می فهمند نه بخاری خیلی اشکال دارد. چقدر co پخش می کند، چقدر کربن پخش می کند، چقدر ایجاد آلودگی می‌کند. آن آبی بودن یک علامت است .باید روی شاخص برود. نماز علامت است. انسان نمازمی‌خواند ، از کجا معلوم می شود با این نماز خواندن درست راه می رود .
پس خود نماز هم باید محک بخورد .مسلمان باید محک بخورد .حتی پیغمبر خدا با این که ۲۳ سال زحمت کشیده محک می‌خورد. به امیرالمومنین آمدند همه حرف‌ها را زدند‌. حالا باید حسین بیاید؛ حسین بیاید و همه را محک بزند‌ نماز خوانها را باید محک بزند.