qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۱۱* خداوند متعال اوامری دارد و نفس هم از ما درخواست‌هایی دارد. در این بین عقل وظیفه دارد به عنوان یک قاضی حکم‌کننده، میزان تبعیت ما را از هر کدام معلوم و نتیجه نهایی را اعلام کند. پس از یک طرف قرار هست یک تعالی روحی در ما پیدا بشود و از طرفی دیگر ما با همین نفس باید حرکت را آغاز کنیم و به انتها برسانیم.