qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۰* مردم بترسید! یک جهنمی هم در کار هست. در جهت امیدواری بدانید که الان همه مردم امیدوارند و هیچ‌کس احتمال نمی‌دهد برود جهنم! پس صد در صد قضیه رجاء آنها حل است، لطفاً راجع به رجاء به مردم چیزی نگویید مردم رجا را خوب فهمیدند یک مقدار خوف به مردم بدهید یکی دو مثقال خوف در وجود مردم ایجاد کنید وقتی این طور شد تنظیم می شوند.