qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۵*سرمایه من و شما که در این راه خرج می‌کنیم، دو چیز است؛ اگر درست خرج کردیم به نتیجه می‌رسیم و گرنه نمی‌رسیم! یکی محبت ما است؛ دوست داشتن‌های ما و دیگری تنفر و بغض ماست. همه چیز را این دو مطلب تعیین می‌کند و شکل می‌دهد.