qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۷* خدا به اندازه درک و فهمتان از شما می خواهد منتهی این درک و فهم را باید از منبع دینی بگیرید.
این خیلی مهم است که این فهم دینی در ما ایجاد بشود‌.