qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۸*هر چقدر تغذیه عقلی شما از دین بیشتر باشد،بهتر است . واین خوراکی است که خدا برای عقل آماده کرده است و عقل در هیچ کجا تغذیه نمی شود مگر در دین. تغذیه در دین است یعنی ان فاکتورهایی که ما به آن احتیاج داریم که از یک افراط و تفریط نجات پیدا کنیم همه در دین است.