qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۲۰۶* زمانی که آدم بین عزت و ذلت قیمت‌گذاری نکرد، با یک فالوده خودش را می فروشد! آدم باید بفهمد که کجاست، شما عمرت را بگذاری که فقط یک دقیقه امام زمان عجل الله را ببینی با چه چیز این قابل قیاس است؟!