qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۷*هر چقدر ما در وجود خودمان، در اطراف خودمان به حق نزدیک‌تر شویم به همان مقدار رشد پیدا می‌کنیم. ملات این کار این است که همه چیز بر اساس حق باشد بعضی افراد تا به یکدیگر می‌رسند بر اساس حق هستند ولی زمانی‌که به خانه می‌روند لباس حق را در می‌آورند و یک آدم دیگری می‌شوند.