qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۰*پیامبر از شخصی دختر می‌گیرد، آدم قحط بوده است؟چرا دختر این شخص؟ بله مصلحت بوده است باید ریشه اینها زده بشود که یک راه آن ازدواج با این خانواده است.