qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۲۰*قرآن می فرماید 🙁 اکثرهم لایعقلون) واقعا هم عقل و فهم نداشتند .واقعاً کم فهمی بوده ،شما ببینید از امیرالمومنین چه سوال هایی می‌پرسیدند. من به یک دبیرستان شبانه روزی در هشتگرد رفتم که جلسه پرسش و پاسخ بود و دو سه ساعت طول کشید سوالاتی که انها از من می‌پرسیدند من می فهمیدم که لازم است هر کسی روی هر سوالی یک هفته فکر بکند تا بتواندپاسخگوی انها باشد. شما خیال می‌کنید از انبیا چه چیزی می پرسیدند ،حضرت می گفت :یک گاو بکشید آنها سوال می‌کردند: قدش چقدر باشد؟رنگش چطور باشد دندانهایش چطور باشد؟ مال کدام منطقه باشد؟ پوستش چه جوری باشد ؟دمش را تکان بدهد یا نه؟ کوچک باشد؟ قرآن یک بخشی از سوالات آنها را نقل می‌کند .واقعاً نمی فهمیدند، درک نداشتند.