qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۲۵*مومن ابزار رسیدن به دنیا را دارد، حتی در بستر همین احکام شرعی، من برای شما ثابت کنم که تک تک احکام شرعی نتیجه و فرآیندش اولا یک دنیای زیباست ، و ثانیا یک آخرت قشنگ.