qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۳۸*مطلبی که باعث می شود ظرفیت در وجود انسان ایجاد شود، برای ارتباط با عالم معنا واین قلب صنوبری مادی جام جهان نما شود، پذیرش ولایت و امامت است، بعد از آن در این جام همه چیز دیده می شود.