qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۴۳*رفقا! یک چیزی را باید برای خودتان حل کنید! این را من از صدیقه طاهره دارم؛ خوشحال بشویم از این که فانی هستیم، از بین می‌رویم و فقط خدا باقی است. این را در خودت حل کن. شأنیت بقاء مال خدا است. خوب است که خدا باقی بماند. برای خودت چیزی فرض نکن.