qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۵۲*نادیده خریدار باشید و عبادات و گریه را انجام دهید و این را توفیق بدانید که باز هم می توانید گریه کنید و در جلسه امام حسین(ع) دعوت می شوید.