qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۵۴*قرآن حقیقتی است که برایت آمده غافل نشو، الان در خانه‌ات قرآن هست این معجزه است، اگر راست می‌گویی و دنبال معجزه هستی، از این قرآن هر روز هزار آیه را بخوان، سه ماه چهار ماه خودت را امتحان کن، روزی هزار آیه بخوان، یعنی هر یک هفته یک ختم قرآن بکن، اگر توانستی این کار را بکنی، برای شما ثابت می شود که شأنیت دریافت کرامت را هم داری.