qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۶۵*مابه شناخت حضرت فاطمه وحضرت علی (علیهم السلام) نیاز داریم ؛ و بایدفضائل و جایگاه ایشان را بدانیم. بخصوص در زیارتنامه ها دنبال این معارف بگردید.