qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۷۰*میزان فهم ما طلبه‌ها در معارف، با فهم معصوم(علیه السلام) گره خورده است. یعنی هر قدر که شما از معصوم(علیه السلام) بیشتر آگاهی داشته باشید و در ظرفتان آن آگاهی را ریخته باشید لیاقت شما بیشتر می شود و سایر امور را می فهمید.