qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۷۴*در زمان غیبت هدایت مردم چندین برابر زمان پیغمبر اکرم صلی الله است، یعنی مردم از طریق غیبت هدایت داده می شوند و اصلا احتیاجی به راهنمایی و این ارشادهای ظاهری هم ندارند‌.