qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۹۵*خدا زمان غیبت را برای رشد مومن قرارداد و در زمان غیر غیبت، مومن رشد نمی کند! لذا رشد ما در این زمان است نه زمانی دیگر.