qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۳۱۰*اگر این مطلب به ذهن شما بیاید که از طرف خدا برای من نصری نیامده است؛خدا نصرتش را از شما بر می دارد که بفهمید بدون نصرت خدا بودن یعنی چه!