qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۳۱۳*خدا را شکر کنید که سر صحیفه هستید؛ نمی دانید که چه مزاجی با صحیفه به شما می دهند؛ با قرآن این مزاج حاصل نمی شود،اگر درکش را بدهند، این تازه می شود صحیفه.