qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۱۴*در روایت دارد که اگر قطره ای از خون علی اصغر بر روی زمین می ریخت مانند ریخته شدن خون سید الشهداء هیچ چیزی بر زمین رویش نمی کرد و حیات از زمین می رفت.