qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۳۷*پس این من نیستم که خودم را تهذیب می‌کنم، این دستورات به اصطلاح اخلاقی هم کسی را تهذیب نکرده و نمی‌کند. مربی خود خداست. من را هم برای تربیت قبول کرده. مربا و مربی می توانند با هم باشند. آن چیزی هم که برای تربیت لازم هست دست خودش است و انجام می‌دهد. من فقط باید سه تا خصلت را در خودم ایجاد کنم؛ شرمساری، خضوع، خشوع.