qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۸۴*خصوصیتی که در ظهور امام زمان علیه السلام وجود دارد در غیبت هم هست یعنی امام وقتی تشریف می آورند هیچ کس تاب مقاومت در برابرش را ندارد ولی زمینه و بستر هدایت آنها فراهم می‌شود این لطف الان هم هست چون این کار به عهده ی امام زمان است و این را دارند انجام می دهند یاران حضرت که در این مقطع از زمان زندگی می‌کنند صاحبان عقل مخصوص هستند که فتنه ها در همه قسمتهای این ها اثر می‌گذارد ولی روی قلب اینها نه .قلبشان در اختیار حضرت است ما به یک تأثیر خاص زندگی داریم میکنیم .