qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۳۰*ظلمات و نور چیزی بوده که باید به وجود می‌آمدند. نور برای این به وجود آمده که انسان نورانی شود و رغبت پیدا کند. و انتخاب تاریکی نیز امری اختیاری بوده که در وجود انسان گذاشته شده است.