qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۳۷*زلزله به‌خاطر گناهان ما است. اما در آن، توبه نهفته است، این چه بدی دارد؟! اتفاقی می‌افتد و من ترک گناه می‌کنم و مسیر حق را پی‌ می‌گیرم! چرا نباید از این تغییر، احساس رضایت داشته باشم؟!